Home Co warto zobaczyć Atrakcje przyrodnicze

Atrakcje przyrodnicze

by it_chelm

Środowisko geograficzno-przyrodnicze 

okolic Chełma należy do wyjątkowo malowniczych. Wynika to między innymi z faktu, że przez region przebiega granica między terenami nizinnymi (Niż Zachodnio-Rosyjski) i wyżynnymi (Wyżyna Małopolska). Dzisiejszy powiat leży na obszarze dwóch makroregionów geograficznych, Polesia Wołyńskiego oraz Wyżyny Lubelskiej. Główną częścią pierwszej krainy są Pagóry Chełmskie, system łagodnych wzniesień, sięgających do 300 m n.p.m., zbudowanych z margli kredowych i piaskowców. Na zachód od Pagórów rozciąga się Obniżenie Dorohuckie, równina na kredowym podłożu, której znaczne powierzchnie zajmują łąki oraz torfy. Od wschodu z Pagórami graniczy Obniżenie Dubienki, w którego podłożu również dominują utwory kredowe. Dodatkowo w licznych obniżeniach terenu występują piaski, torfowiska i mady, najczęściej porośnięte przez łąki i lasy. Do Wyżyny Lubelskiej należą Działy Grabowieckie, kraina złożona z malowniczych wyniosłości na podłożu lessowym, w którym dzięki podatności na erozję wytworzyły się dosyć głębokie wąwozy. Wzniesienia w tym rejonie przekraczają 300 m n.p.m. Hydrograficzne większość powiatu należy do dorzecza Bugu, do którego wpadają główne rzeki regionu: Uherka, Udal i Wełnianka. Na pozostałym obszarze znajdują się niewielkie dopływy Wieprza (Wojsławka, Mogielnica). Klimatycznie region chełmski leży na pograniczu strefy umiarkowanej i kontynentalnej. Najczęściej pogodę kształtują masy powietrza polarno-morskiego, napływające znad północnego Atlantyku, a także masy powietrza polarno-kontynentalnego, napływające ze wschodu. Obszar powiatu jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo, a gleby (najczęściej rędziny, lessy, mady) są na ogół bogate w składniki odżywcze. Warunkuje to dużą różnorodność siedlisk a tym samym bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Posiadające spore walory środowisko przyrodnicze stwarza dobre warunku do rozwoju różnorodnej turystyki. Obok uprawiania turystyki kwalifikowanej i wypoczynkowej, okolice Chełma pozwalają na aktywną rekreację. Duże kompleksy lasów umożliwiają zbieranie grzybów, a różnorodne akweny wodne stwarzają dogodne warunki do uprawiania wędkarstwa. Takie możliwości oferuje przede wszystkim Bug, największa nieuregulowana rzeka w Europie. Zainteresowani wędkarstwem turyści mogą również skorzystać z licznych sztucznych zbiorników wodnych (Stańków, Żółtańce, Husynne, Dębowy Las).

Podobne artykuły

Skip to content