Home Co warto zobaczyć Atrakcje przyrodnicze

Atrakcje przyrodnicze

by it_chelm

Strzelecki Park Krajobrazowy, 

położony jest na pograniczu powiatów chełmskiego (gminy Białopole, Dubienka) i hrubieszowskiego (gminy Hrubieszów i Horodło). Zajmuje powierzchnię 11 396 ha, z czego 6161 ha w pow. chełmskim. W obrębie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody – faunistyczny „Siedliszcze” i leśny „Liski”. Jest to typowy park leśny, gdyż lasy stanowią 64% jego powierzchni. Lasy Strzeleckie tworzą jeden duży zwarty kompleks przedzielony w niektórych miejscach łąkami. Na terenie parku wyróżniono 12 typów siedliskowych lasu, z wyraźną dominacją lasu świeżego. W drzewostanach przeważa sosna z dużym udziałem dębu i domieszce brzozy, olszy, jesionu, lipy i modrzewia. W parku rośnie wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, m.in. zerwa kulista, goździk pyszny, skalnica ziarenkowata, czosnek kątowaty i brzoza niska. W dąbrowach można spotkać: pluskwicę europejską, powojnik prosty oraz koniczynę długokłosową. Występuje ponadto: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, listera jajowata, orlik pospolity i parzydło leśne. Do najbardziej okazałych gatunków chronionych występujących na terenie parku należą obuwik pospolity, buławniki: wielkokwiatowy i czerwony, mieczyk dachówkowaty i naparstnica zwyczajna. Ogółem na terenie parku rośnie 35 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą i 10 gatunków objętych ochroną częściową. W starych różnogatunkowych drzewostanach żyje wiele rzadkich gatunków ptaków m.in. drapieżniki – orlik krzykliwy, myszołowy, jastrzębie i trzmielojady. W stosunkowo dużym zagęszczeniu występują tutaj: muchołówka białoszyja, muchołówka mała, dzięcioł średni, jarząbek, dzięcioł czarny i bocian czarny. Strzelecki PK został uznany za ostoję ptaków o znaczeniu krajowym i europejskim

Podobne artykuły

Skip to content