Home Co warto zobaczyćZabytki Cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew św. Mikołaja

by it_chelm

ZESPÓŁ DAWNEGO SEMINARIUM UNICKIEGO

Na zachód od Górki Chełmskiej rozciąga się panorama najstarszej części miasta. Najciekawsze obiekty zabytkowe znajdują się przy ul. Lubelskiej, od średniowiecza głównej arterii miasta. Na stoku wzniesienia położone są zabudowania dawnego unickiego SEMINARIUM DUCHOWNEGO oraz CERKIEW P.W. ŚW. MIKOŁAJA

Unici byli związani z miastem, od momentu kiedy prawosławny biskup chełmski Dymitr Zbirujski przystąpił wraz z całym duchowieństwem diecezji do unii brzeskiej w 1596 roku. W XVII wieku powstało Gimnazjum Bazyliańskie, przekształcone następnie w Diecezjalne Seminarium Duchowne. Przyszli duchowni nie ograniczali się jedynie do spraw wiary. W 1840 r. w seminarium wykryto tajną organizację. Jej członkowie utrzymywali kontakty ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego, w ramach którego działał słynny Karol Levittoux, jeden z bohaterów niepodległościowej konspiracji XIX wieku, doprowadzony do samobójczej śmierci w celi warszawskiej Cytadeli. Główną część zespołu tworzą zabudowania seminaryjne, powstałe w XVIII i XIX w. i ustawione w kształt litery H. Największe skrzydło północne posiada charakter późnoklasycystyczny. Najciekawszym jednak obiektem jest CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA, powstała prawdopodobnie w latach 1720-1730 z fundacji unickiego biskupa chełmskiego Józefa Lewickiego, na miejscu dawnej świątyni, wzmiankowanej w XV w. Budowlę wzniesiono w stylu barokowym na planie kwadratu. Po likwidacji unii służyła jako cerkiew prawosławna, a następnie jako kaplica katolicka. Obecnie znajduje się w niej Dział Sztuki  Muzeum Chełmskiego. Budynki szkolne w okresie międzywojennym mieściły Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, kierowane przez dr Jadwigę Młodowską. Obecnie funkcjonuje tutaj IV Liceum Ogólnokształcące.

Podobne artykuły

Skip to content