Home 59. Rajd „Parasolowy”

59. Rajd „Parasolowy”

by it_chelm
View Calendar
2021-11-06 Cały dzień

CELE IMPREZY

  • edukacja krajoznawcza, ekologiczna i historyczna
  • poznanie walorów krajoznawczych okolic Rejowca Fabrycznego, Rejowca   i Pawłowa
  • promocja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, ROK, O"T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

  • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 4 listopada br.; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,
  • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

WPISOWE:

Trasa piesza: 20,00 zł - członkowie PTTK, 30,00 zł - pozostali uczestnicy

Uczestnicy z Gminy Rejowiec Fabryczny:

– 10,00 zł członkowie PTTK, 15,00 zł – pozostali uczestnicy

Trasa kolarska: 5,00 zł

EKWIPUNEK

  • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,
  • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczym i konkursie na parasol turystyczny, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką)

TRASY RAJDU:

  1. Trasa piesza

Zbiórka 6 listopada br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim w Chełmie.

Przejazd autokarem trasą:

Chełm – Sawin– Pawłów – Rejowiec Fabryczny – Rejowiec (neogotycki kościół pw. św. Jozafata z lat 1906-07; cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła z końca XVIII w.; zespół pałacowo-parkowy; pomnik Mikołaja Reja) – – Krupe (zamek Pawła Orzechowskiego, zespół podworski z dworem Rejów) – Rejowiec Fabryczny (zespół  dworsko-parkowy  z  końca XIX  w.  Stajne; park  „Dębinka”;  kurhan „Szwedzka Mogiła”).

Przejście piesze: Rejowiec Fabryczny (zespół  dworsko-parkowy  z  końca XIX  w.  Stajne; park  „Dębinka”;  kurhan „Szwedzka Mogiła”) – Majdan StajneAleksandria Krzywowolska – Kozie Błota – Pawłów (neogotycki  kościół  pw.  św. Jana Chrzciciela z lat 1909-12; Izba Garncarska i Izba Bednarska, pomnik Tadeusza Kościuszki, ognisko turystyczne i konkursy) – Sawin – Chełm.

Planowany powrót o godz. 18.00.

  1. Trasa kolarska (dowolna).

 

                                             DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!                                                                                               

                                                             ORGANIZATORZY

Skip to content