Home Narodowe czytanie w Chełmie

Narodowe czytanie w Chełmie

by it_chelm
View Calendar

W akcję Narodowe Czytanie w Chełmie włączyli się chełmscy duchowni , parlamentarzyści samorządowcy , nauczyciele oraz młodzież.

Czytać będą m.in.:

ksiądz kanonik Andrzej Sternik, proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny;
ksiądz kanonik Józef Piłat, proboszcz Parafii Rozesłania św. Apostołów;
Beata Mazurek, Posłanka do Parlamentu Europejskiego i
Józef Zając, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty;
Zdzisław Szwed
, członek Zarządu Województwa Lubelskiego;
Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm oraz wiceprezydent
Agnieszka Kruk przeczytają wybrane fragmenty noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza
Andrzej Kosiniec, dyrektor SP nr 11 w Chełmie;
Katarzyna Zawiślak, zastępca dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie;
Przewodniczący Rady Miasta Chełm Longin Bożeński
Dorota Cieślik, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm.
Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miasta Chełm;
płk Hubert Trusiuk, dowódca Jednostki Wojskowej w Chełmie, komendant chełmskiej straży miejskiej
Zbigniew Grochmal
, Komendant Miejski Policji w Chełmie
Mariusz Kołtun, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
Artur Rutkowski i Anna Kusiak-Janiec, zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Krystyna Mart, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej;
Eugeniusz Wilkowski, Redaktor Naczelny czasopisma „Powinność”;
Katarzyna Kalita, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie;
Joanna Wilkołaska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie,
Edyta Chudoba
, dyrektor Zespołu Szkół Mundurowych i Ekonomicznych i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Chełm Dominika Błaziak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Chełm

i inni.

Skip to content