Home PTTK: 58. Rajd Parasolowy 2020

PTTK: 58. Rajd Parasolowy 2020

by it_chelm
View Calendar
2020-11-07 Cały dzień

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie
ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 CELE IMPREZY:

Poznanie walorów krajoznawczych Działów Grabowieckich

Popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP KOT, O "T-P").

 ZASADY RAJDU:

W Indywidualnym 58. Rajdzie Parasolowym uczestniczą zgłoszone grupy złożone z ma-ksymalnie 5 osób (mile widziane grupy rodzinne), które samodzielnie (pieszo lub rowerem) realizują dowolne trasy na obszarze Działów Grabowieckich w dniu 7 listopada 2020 r. Grupy rejestrują się w Biurze Oddziału PTTK w Chełmie telefonicznie (tel. 600419664) lub e-mailowo (adres: pttkchelm@wp.pl) do 7 listopada br. do godziny 10.00. Uczestnicy opłacają wpisowe wysokości 5 zł przelewem bankowym (na konto podane przy rejestracji) lub w wybranych punktach na trasie. W ramach wpisowe otrzymują pamiątkową odznakę, potwierdzenie zdobytych punktów do OTP, KOT i O „T-P” oraz dyplom za udział w imprezie.

 EKWIPUNEK

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,

Drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

 WYCIĄG Z REGULAMIN  IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ PTTK IM. K. JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIA SIĘ COVID 19

  1. W imprezie turystycznej nie mogą uczestniczyć osoby u których stwierdzono zakażenie COVID 19, objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, osoby z objawami sugerującymi zakażenie COVID 19 (gorączka, kaszel, katar, duszności) oraz osoby, które w okresie krótszym niż 14 dni przez rozpoczęciem imprezy zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. (…)
  2. Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadania maseczki i zakrywania ust i nosa (…)
  3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania tzw. dystansu społecznego, tzn. odległości co najmniej 1,5 m między osobami w trakcie przemieszczania się pieszo.
  4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w obiektach zwiedzanych.
  5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do powiadomienia organizatora (Oddział PTTK w Chełmie, 22-100 Chełm Narutowicza 14, tel. 600419664) o zakażeniu COVID 19 w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy
Skip to content