Home Turystyczny Samochodowy Rajd Niepodległości

Turystyczny Samochodowy Rajd Niepodległości

by it_chelm
View Calendar
2021-11-11 11:00 - 23:00
TURYSTYCZNY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI – NIE SIEDŹ PRZED TELEWIZOREM!
Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych do aktywnego i atrakcyjnego spędzenia Święta Niepodległości. 11 listopada już od dwudziestu jeden lat (z przerwą w ubiegłym roku) odbywa się Turystyczny Rajd Samochodowy. Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na parkingu przy markecie Lidl przy ul. 3 Maja 2.
W rajdzie może wystartować każdy chętny dysponujący dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym. Impreza będzie znacznie bliższa dobrej, rodzinnej zabawie niż wielkiemu wyczynowi. Ze względów epidemicznych cały rajd zostanie przeprowadzony na wolnym powietrzu, łącznie z uroczystością zakończenia, która odbędzie się przy ognisku i dźwiękach pieśni legionowych w lesie Borek.
Wszystkie informacje niezbędne do pokonania trasy rajdu uczestnicy otrzymają podczas odprawy przedstartowej. Na uczestników czeka 80-kilometrowa trasa na której będą zwiedzać ciekawe turystycznie miejsca oraz odnajdą trzy obiekty pokazane na zdjęciach. Będzie też jedna samochodowa próba sprawnościowa oraz testy turystyczny i z przepisów ruchu drogowego.
Na trzy najlepsze załogi czekają oryginalne puchary i nagrody. Puchary otrzymają również trzy najlepsze załogi w klasyfikacji debiutantów. Wszyscy startujący otrzymają upominki. Organizację rajdu wsparło Miasto Chełm.
Dodatkowe informacje o imprezie pod numerem telefonu 502 342 117. Zapraszamy!
21. TURYSTYCZNY SAMOCHODOWY
RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
Regulamin Uzupełniający
1. ORGANIZATOR, RANGA
Organizatorem imprezy jest Automobilklub Chełmski – 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4,
tel. kom. 502 342 117, internet: www.automobilklub.chelm.pl, e-mail: akchelmski@hoga.pl
Rajd będzie rundą Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM ‘2021.
2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Rajd odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 roku bez względu na pogodę. Ze względu na wcześnie zapadający zmrok pomocne może być posiadanie przenośnych źródeł światła.
Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na parkingu przed marketem Lidl przy ul. 3 Maja 2 w Chełmie.
3. REGULAMIN, UCZESTNICY
Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM ‘2021 uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym.
Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich chętnych. Załogę stanowi kierowca i pilot, ewentualni pasażerowie są osobami towarzyszącymi, którzy nie mogą brać udziału w konkurencjach rajdowych.
UWAGA! Podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych załogi nie mogą korzystać z pomocniczego sprzętu elektronicznego (cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, laptopy, telefony komórkowe, nawigacje GPS itp.).
4. WPISOWE, NAGRODY
Wpisowe w wysokości 50 złotych od załogi, załogi z klubów PZM 40 zł. Osoby towarzyszące 20 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia obiad, komplet materiałów rajdowych, nagrody honorowe i rzeczowe dla najlepszych, upominki dla wszystkich załóg. Dodatkowe puchary otrzymają zwycięzcy w kategorii „debiutant”.
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez podanie imienia i nazwiska kierowcy i pilota oraz ewentualnych osób towarzyszących na adres: akchelmski@hoga.pl. lub podczas odbioru administracyjnego. Należność za udział w rajdzie należy opłacić na konto Automobilklubu Chełmskiego nr 21 2030 0045 1110 0000 0236 3520 lub podczas odbioru administracyjnego.
6. PROGRAM RAJDU
11:00 – 11:20 – zbiórka, odbiór administracyjny (parking Lidl, ul. 3 Maja 2);
11:25 – podanie listy startowej, odprawa załóg;
11:35 – testy BRD i SPEC;
11:50 – start pierwszej załogi;
15:30 – meta pierwszej załogi, test turystyczny, posiłek (parking przy Chełmskim Parku Wodnym, ul. Lubelska 133A, wjazd od ul. Trubakowskiej);
około 16:30 – podanie wyników nieoficjalnych (miejsce ogniskowe w lesie Borek);
około 16:45 – podanie wyników oficjalnych, zakończenie rajdu.
7. PUNKTACJA
7.1 Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź w teście BRD – 4 pkt., w teście turystycznym – 10 pkt.
7.2 Punktacja prób sprawnościowych:
# za każde 0,1 sekundy trwania próby - 0,1 pkt. pomocniczych
# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka - 5 punktów pomocniczych
# za błędny przejazd próby /niezgodny z
planem próby/, niewystartowanie do próby - 20 punktów
# za przejechanie mety, falstart - po 5 pkt. pomocniczych.
7.3 Załoga, która uzyskała najlepszy wynik (najmniej punktów pomocniczych) na próbie sprawnościowej Sz otrzymuje 0 pkt. Pozostali otrzymują liczbę punktów odpowiadającą różnicy punktów pomocniczych pomiędzy uzyskanym wynikiem, a wynikiem najlepszej załogi, jednak nie więcej niż 20 pkt. W rajdzie obowiązują tzw. mety stop, czyli zatrzymanie z linią mety pomiędzy osiami samochodu.
7.4 Punktacja Mety:
za każdą zakończoną minutę późniejszego wjazdu na metę załoga otrzymuje do 10 minut – po 1 pkt., od 11 do 15 minut – po 2 pkt., od 16 do 20 minut – po 3 pkt. Powyżej 20 minut – wykluczenie. Organizator zezwala na wcześniejszy wjazd na Metę.
7.5 Punktacja innych zadań:
- brak lub błędne zadanie turystyczne ZT - 20 pkt.;
- zgubienie karty drogowej - wykluczenie z rajdu;
- brak lub błędna odpowiedź w teście turystycznym, brak lub błędna lokalizacja FotoObiektu – 10 pkt.;
- - w teście SPEC – 3 pkt. za każdą błędną odpowiedź lub jej brak;
- wykroczenia drogowe - pierwsze 120 pkt., drugie - wykluczenie z rajdu.
7.6 Za użycie przez załogę pomocniczego sprzętu elektronicznego (określonego
w pkt.3) podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych, stwierdzone przez organizatora – 300 pkt.
8. WŁADZE IMPREZY
Dyrektor, autor trasy - Grzegorz Gorczyca, tel. 502 342 117
Kierownik próby sprawności i obliczeń – Maciej Gorczyca
Biuro rajdu – Jakub Kolano.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich
i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.
Ze względu na zalecenia Polskiego Związku Motorowego oraz rozsądek i odpowiedzialność organizatora, cały rajd odbędzie się na wolnym powietrzu. Prosimy o zachowanie wszelkich aktualnie obowiązujących na terenie RP obostrzeń i zaleceń sanitarnych.
Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TMMOL i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.
Dyrektor Rajdu Grzegorz Gorczyca
Skip to content