Aktualności

Aktualności Informacji Turystycznej w Chełmie

    Miasto

Chełm

                                       Zaprasza

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej mieści się w zabytkowej kamienicy w centrum Miasta przy ulicy Lubelskiej 63. 

Obok  jest duży parking dla samochodów osobowych. 

Autokary mogą parkować na dwóch parkingach znajdujących się obok ronda Jana Pawła II, około 200 metrów od siedziby Informacji.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej jest jednym z najstarszych  informacji turystycznych w kraju i działa nieprzerwanie od stycznia 1976 r.

Do roku 1999 Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej  funkcjonował pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej  jako jednostka budżetowa podległa Wojewodzie Chełmskiemu.

W chwili obecnej Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej jest w całości finansowany przez władze samorządowe miasta i znajduje się 

w strukturze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dziale Marketingu i Obsługi Ruchu Turystycznego. 

Jesteśmy członkiem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Posiadamy Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej  w kategorii 4 gwiazdki.

 

Podstawowe zadania Informacji Turystycznej:

 – Informacja turystyczna 
Pracownicy  udzielają bezpłatnej informacji turystom krajowym i zagranicznym oraz mieszkańcom Chełma. 

Turyści otrzymują informacje bezpośrednio w siedzibie Informacji lub za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

– Realizacja wydawnictw turystycznych 
Przygotowujemy  własne materiały promocyjne o Chełmie i najbliższej okolicy w formie drukowanej
i elektronicznej.

– Promocja turystyczna Chełma 
Zajmujemy się organizacją i współorganizacją licznych przedsięwzięć w celu promowania Chełma i regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie 

między innymi organizujemy podróże studyjne dla dziennikarzy i tour operatorów, uczestniczymy w targach turystycznych. 

W zakresie promocji współpracujemy z podmiotami działającymi na rynku turystycznym oraz instytucjami tworzącymi ofertę turystyczną.

– Oznakowanie turystyczne miasta 
Wprowadzamy, czytelne oraz zgodne z zasadami i prawem turystyczne oznakowanie drogowe dla podróżujących samochodem oraz dla turystów pieszych.

– Usługi przewodnickie po Chełmie i najbliższej okolicy 
Pośredniczymy przy organizacji usług przewodnickich o różnorodnym zakresie tematycznym.
Pomagamy organizatorom, animatorom turystyki oraz turystom indywidualnym w zakresie opracowania oferty pobytowej w naszym mieście i regionie.

 – Sprzedaż pamiątek regionalnych i wydawnictw turystycznych
Posiadamy największy wybór pamiątek regionalnych oraz wydawnictw turystycznych o Chełmie i regionie a także kraju i zagranicy.

Polecamy

Polecamy w Chełmie

Pytania

1Liczba mieszkańców Chełma
57 933 mieszkańców wyliczenia populacja (na dzień 31.12.2022)
2Ilu było prezydentów miasta Chełm
aktualnie od 2018 – Jakub Banaszek
2006–2018 – Agata Fisz
2002–2006 – Krzysztof Grabczuk
1998–2002 – Henryk Dżaman
1994–1998 – Zbigniew Bajko
1991–1994 – Janusz Pastusiak
1991– Janusz Uchaniuk – pełniący obowiązki
1990–1991 – Jerzy Frydlewicz