Home Turystyka aktywna Piesze szlaki turystyczne

Piesze szlaki turystyczne

by it_chelm

Przez miasto przechodzą 3 szlaki piesze: niebieskiczerwony i zielony.

Szlak Rezerwatów Przyrody – oznaczony kolorem zielonym – długość około 101 km

Szlak „Rezerwatów Przyrody”  prowadzi z Urszulina do Wojsławic przez Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, Obniżenie Dorohuczy, Pagóry Chełmskie oraz Działy Grabowieckie. Mijane na trasie krajobrazy są bardzo zróżnicowane i obfitują w różnorodne obiekty krajoznawcze. W powiecie chełmskim wędrując drogami i ścieżkami natrafimy na dwór Załuskich w Kuliku, drewniany kościół w Olchowcu, rezerwat stepowy „Stawska Góra” z unikalnym dziewięćsiłem popłocholistnym, owiane legendami wzgórze widokowe „Dziewicza Góra”, liczne obiekty w Chełmie z unikalnymi podziemiami kredowymi, kościołem popijarskim, Sanktuarium Maryjnym „Na Górce”, cerkwią prawosławną i chełmskim muzeum, dawny młyn w Uhrze, ruiny zamku i dwór w Sielcu, kościół w Kumowie Plebańskim oraz zabytki Wojsławic z kościołem, dawną cerkwią, synagogą i ciekawymi kapliczkami. 

Przebieg: Urszulin PKS (Dyrekcja PPN) – Zabrodzie – Bieleckie – Borysik – Świerszczów – rez. „J. Świerszczów” Kopina – Wólka Cycowska – Cyców – Kol. Kulik – Buza – Olchowiec – Pniówno – Krobonosz – rezerwat florystyczny „Stawska Góra”- Parypse- Horodyszcze- Kol. Horodyszcze – Wzgórze Widokowe „Dziewicza Góra” – Chełm ( ulice Budowlana, Szpitalna, Lubelska PKP Chełm Miasto, Podziemia Kredowe, Lwowska) – Pokrówka – zbiornik retencyjny na rzece Uherce – Weremowice – Kolonia Uher – Zagroda – Kolonia Depułtycze – Kasiłan – Sielec – Kumów Plebański – Kolonia Leszczany – Alojzów -cmentarz wojskowy 1 918 roku Wojsławice PKS.

Szlak Chełmskich Torfowisk Węglanowych –  oznaczony kolorem niebieskim – długość około 52 km

Szlak „Chełmskich Torfowisk Węglanowych”, zwany również szlakiem „Bagien i Moczarówi, prowadzi z Dorohuska do Chełma. Na szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: „Roskosz”, „Brzeźno” i „Bagna Serebryskie”, należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo cenną florą i fauną. Można też zwiedzić pałac, Izbę Regionalną i kościół w Dorohusku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia w Brzeźnie, Muzeum „U Cioci  Mazurkowej” w Brzeźnie, pałac i park w Srebrzyszczu oraz podziemia kredowe i liczne zabytki  w Chełmie.

Przebieg: Chełm Podziemia Kredowe – ulica Lubelska, Szpitalna – Stańków – Srebrzyszcze – rez. torfowiskowy „Bagno Serebryskie – Brzeźno Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych – rezerwat torfowiskowy „Brzeźno” w Chełmskim Parku Krajobrazowym – rez. torfowiskowy „Roskosz”- Ostrów – Turka – Dorohusk PKP.

Szlak Wyżynny – oznaczony kolorem czerwonym – długość około  200 km

Szlak  „Wyżynny”  Lublin – Chełm  prowadzi przez Wyżynę Lubelską oraz Polesie Wołyńskie. Na terenie powiatu chełmskiego pozwala zwiedzić m.in. dwór oraz park podworski z kilkoma pomnikami przyrody we wsi Kanie, kościół, Izbę Garncarską i Izbę Bednarską w Pawłowie – dawnym mieście biskupim oraz zabytki  i atrakcje turystyczne  Chełma.

Przebieg: Chełm PKP ( Al. J. Piłsudskiego, ulice: I Pułku Szwoleżerów, Młodowskiej, Szkolna, Lubelska – Chełmskie Podziemia Kredowe, Lubelska PKP Chełm Miasto, Trubakowska, Majdan ) – Kolonia Marysin – szosa 83 – Klementynów – Aleksandria Krzywowolska – Krętowiny – Pawłów – Krasne – Józefin – Zalesie Kańskie – Staw Starszy Pan- między Stawami Kańskimi a Stawem Zgnilec Kanie – Wólka Kańska – Ewopole – grodzisko Horodysko – Kanał Wieprz – Krzna i rzeka Wieprz – Trawniki PKP -Piaski – Bystrzejowice – Lublin – Motycz – Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Rąblów -Kazimierz Dolny.  

Szlak „Nadbużański” – czerwony – długość około 320 km 

Szlak „Nadbużański” wiedzie wzdłuż doliny Bugu na granicy państwowej z Białorusią i Ukrainą, wschodnim skrajem Polesia Lubelskiego i Wyżyny Lubelskiej od miejscowości Kózki do Hrubieszowa. Ma ok.320 km  i jest najdłuższym szlakiem pieszym w regionie lubelskim. Na całej trasie spotkamy cenne obszary przyrodnicze, z parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody oraz szereg interesujących zabytków architektury z wieloma dawnymi cerkwiami unickimi, a także liczne miejsca historyczne. W okolicach Chełma  szlak prowadzi przez Hniszów, gdzie rośnie słynny dąb „Bolko”,  Świerże z ciekawym parkiem podworskim i kościołem, Dorohusk, gdzie zwiedzimy pałac Suchodolskich, Izbę Regionalną i kościół, Turkę z pomnikową aleją i Izbą Regionalną, Husynne z parkiem podworskim, Uchańkę z Kopcem Kościuszki, Dubienkę z kościołem i cerkwią prawosławną oraz miejscowość Skryhiczyn położoną w Strzeleckim Parku Krajobrazowym

Przebieg w okolicach Chełma: Kózki – Mierzwice Stare –  Serpelice – Gnojno – Janów Podlaski – Pratulin – Neple – Terespol – Kostomłoty – Kodeń – Jabłeczna – Sławatycze –  Hanna – Stawki – Rożanka – Włodawa – Orchówek – Sobibór – Zbereże – Hniszów – Świerże – Dorohusk – Uchańka – Dubienka – Skryhiczyn – Horodło – Wieniawka Strzyżów – Hrubieszów PKS.

Szlak „Tadeusza Kościuszki” – niebieski – długość około 120,5 km 

Szlak „Tadeusza Kościuszki” prowadzi przez teren Obniżenia Dubienki, z pagórkami i dolinami rzecznymi oraz urozmaicony krajobraz Działów Grabowieckich z licznymi wyniosłościami i wierzchowinami oddzielonymi obniżeniami i dolinami rzecznymi. Umożliwia poznanie związków Tadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwiedzanie licznych obiektów przyrodniczych i zabytków architektury. Szlak rozpoczyna się przy Kopcu Kościuszki w Uchańce upamiętniającym miejsce bitwy z 18 lipca 1792 roku i prowadzi do Krasnegostawu. Wędrując szlakiem zwiedzimy kościół i cerkiew prawosławną w Dubience, pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, dotrzemy do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem leśnym „Liski” i faunistycznym „Siedliszcze”, zwiedzimy kościół w Buśnie, dawną cerkiew (przebudowaną na szkołę) w Kurmanowie oraz kościół, dawną cerkiew, synagogę i pomnik Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach.  Dalej szlak biegnie przez miejscowości  Kraśniczyn,   Surhów ( klasycystyczny pałac Cieszkowskich z lat 1813-19), Zalew Tuligłowy, Krasnystaw (kościół pw. Św. Franciszka Ksawerego 1695-1717 z klasztorem jezuitów oraz zespół zabudowy staromiejskiej z ratuszem XVIII-XIXw.).  

Przebieg: Uchańka PKS (kopiec Kościuszki) – Dubienka – Starosiele – Maziarnia Strzelecka – Raciborowice – Kurmanów – Buśno – Jarosławiec – Wojsławice – Majdan Nowy – Bończa – Zastawie – Surhów – Topola – Wólka Orłowska – Tuligłowy zalew- Krasnystaw PKS 

Szlak „Ariański” – żółty – długość  około 64 km

Szlak „Ariański” koloru żółtego o długości 64 km, prowadzi z Rejowca Fabrycznego do Skierbieszowa, przez obszar Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich. Przybliża tradycje innowiercze dawnej szlachty ziemi chełmskiej i pozwala poznać wiele interesujących zabytków architektury. W  okolicach Chełma  możemy zobaczyć  dwór Morawskich oraz park i pomniki przyrody w Rejowcu Fabrycznym, zespół pałacowo – parkowy  Woronieckich  z I połowy XIX w. w Rejowcu  – dawnym mieście założonym przez Mikołaja Reja. Dalej na szlaku  spotkamy wzgórze  widokowe „Góra Ariańska”, ruiny  renesansowego zamku w Krupem, zabytki Krasnegostawu, i przez miejscowości  Surhów, Anielpol  dotrzemy do Skierbieszowa.

Przebieg: Rejowiec Fabryczny PKP – Rejowiec – Krynica – Krupe – Siennica Nadolna – Krasnystaw – Surhów – Zawada – Skierbieszów – PKS.

Szlak „Pojezierny Południowy” – żółty – długość około 58 km

Szlak „Pojezierny Południowy” umożliwia wędrówkę z Urszulina do Hniszowa. Przebiega przez Pagóry Chełmskie i Obniżenie Dubienki. Prowadzi  skrajem Bagna Bubnów – enklawy Poleskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się wieża widokowa, następnie przez grodziska w Tarnowie i Aleksandrówce, obok rezerwatu  „Serniawy”, przez rezerwat leśny „Bachus”, leżący w Chełmskim Parku Krajobrazowym do Kamienia Powstańców pod Malinówką – największego głazu narzutowego w naszym regionie. W Sawinie – dawnym mieście biskupim  możemy zobaczyć kościół, dawny szpital oraz pomnikowe drzewa. Wędrówkę kończymy przy okazałym dębie „Bolko” w Hniszowie.

Przebieg: Urszulin PKS- Zastawie- Kol. Wereszczyńska – Wielkopole -Tarnów – Serniawy- Sawin – Ruda – Ruda Opalin – Hniszów (dąb „Bolko”)

Podobne artykuły

Skip to content