Home Turystyka aktywna Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze

by it_chelm

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie” – długość ok. 3 km
Początek ścieżki znajduje się w północno – zachodniej części rezerwatu w miejscowości Nowiny (obok Domu Pomocy Społecznej). Prowadzi ona do wieży obserwacyjnej a dalej poprzez łąki ku południowej granicy rezerwatu. W kilku miejscach znajdują się oznaczone wapiennymi głazami przystanki, z których można obserwować charakterystyczne dla torfowisk gatunki i zespoły roślin oraz ptaki. Na początku i na końcu ścieżki umieszczono tablice informacyjne o przyrodzie oraz formach ochrony rezerwatu.

Ścieżka przyrodnicza „Bachus” – długość 4,5 km 
Ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin w północno – zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Jej trasa prowadzi przez Lasy Nadleśnictwa Chełm . Umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą florą i fauną. Na szczególną uwagę zasługuje starodrzew sosnowo – dębowy pochodzenia naturalnego objęty ochroną rezerwatową oraz rzadkie formy krasu kredy piszącej – werteby krasowe. Początek ścieżki znajduje się w odległości około 3 km na północny zachód od centrum Sawina przy drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku miejscowości Chutcze. Ścieżka rozpoczyna się przy niewielkim leśnym miejscu postoju. 

Ścieżka przyrodnicza „Stańków” – długość ok. 6 km 
Ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm w południowo-wschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Przygotowana jest także krótsza wersja ścieżki o długości około 2 km Ścieżka umożliwia poznanie ekosystemów: wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Trasa ścieżki zaczyna się przy zbiorniku Stańków, biegnie obok zabytkowych leśniczówek i chałup oraz dawnej wyłuszczarni nasion poprzez lasy Nadleśnictwa Chełm do miejscowości Nowiny. Tutaj zaczyna się kolejna ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie”.

Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Bolko” w Hniszowie 
Początek ścieżki znajduje się ok. 500 m. od drogi Dorohusk – Włodawa, na północno – zachodnim krańcu wsi. Ścieżka biegnie dalej przez Park podworski w Hniszowie z bogatym i starym drzewostanem ( iglicznia trójcierniowa, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata dęby). Ścieżka kończy się przy dębie szypułkowym „Bolko” – najpotężniejszym dębie na Lubelszczyźnie. Liczy sobie ok. 400 lat, ma 874 cm obwodu pnia i 28 m. wysokości.

Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu” – długość  ok.5 km .  Trasa ścieżki  rozpoczyna się od wsi Hniszów  obok dębu „Bolko” i umożliwia  podziwianie  unikatowego krajobrazu nadbużańskiego. Teren ten został włączony do europejskiej sieci Natura 2000 jako obszar ochrony ptaków. 

Ścieżka „Kotlina Pawłowa” została wyznakowana w okolicy wsi Pawłów dawnego miasta biskupiego znanego z tradycji garncarskich. Możemy tu zwiedzić Izbę Garncarską, Izbę Bednarską oraz kościół. Trasa ścieżki prowadzi wśród malowniczych stawów rybnych, dawnych wyrobisk torfu oraz przez siedliska leśne.

Podobne artykuły

Skip to content