Home Sport i rekreacja Stowarzyszenia turystyczne

Stowarzyszenia turystyczne

by it_chelm

Automobilklub Chełmski 
ul. Strażacka 4,
tel. 82 563 06 84, 502 342 117 
e-mail: akchelmski@hoga.plwww.automobilklub.chelm.pl 
biuro czynne w czwartki w godz. 16,00 – 17,00, 
adres do korespondencji: ul. Cementowa 17

Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego,
ul. Narutowicza 14,
tel.  600 419 664
 http://www.chelm.pttk.pl/ 
kontakt: w środy w godz. 16.00 -18.00

Oddział posiada komisje weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej:

 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza
 • Górska Odznaka Turystyczna
 • Odznaka Turysta Przyrodnik
 • Odznaka Krajoznawcza Województwa Chełmskiego
 • Odznaka Imprez na Orientację
 • Odznaka Turystyki Pieszej
 • Odznaka Turystyki Kolarskiej

Oddział PTSM
 ul. Czarnieckiego 8 
czynne w czwartki w godz. 14,00 – 16,00,
sprzedaż legitymacji PTSM

Oddział Wojskowy PTTK,
ul. Lubelska 139 D/15, 
22-109 Chełm 6,
tel. 600 970 932, 507 324 323,
http://ow_chelm.pttk.pl 
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl 

   Oddział posiada komisje weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej: 

 • Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi”
 • Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Kopców w Polsce”
 • Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Miejsca Święte w Polsce”
 • Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Krzyże Pokutne w Polsce”
 • Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Ziemi Chełmskiej”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Grodów Czerwieńskich”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Twierdza – Zamość”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Drewnianych Cerkiewek Zamojszczyzny”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Architektury Sakralnej na Lubelszczyźnie”.

Podobne artykuły

Skip to content