Home Informacje praktyczne Urzędy i instytucje

Urzędy i instytucje

by it_chelm

Urzędy i instytucje

Informacja paszportowa
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm  (Oddział Zamiejscowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), 
tel. 82 562 76 20.
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 10.00-17.00, wtorek – piątek 8.00-15.00.

Oddział Celny w Chełmie,
ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm 
tel. 82 565 24 98, czynny 7.30 – 19.30

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm
tel. 82 563 93 01

Komenda Miejska Policji
ul. Żwirki i Wigury 20, 
tel. 82 560 10 00
Oficer Dyżurny KMP w Chełmie tel. 82  560-12-10, 82 560-14-80
więcej informacji>>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b, 22-100 Chełm
tel. 82 565 34 28,
www.strazchelm.pl

Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 565 20 42

Nadbużański Oddział Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2,
tel.(centrala) 82 568 50 00 
Informacja telefoniczna 82 568 59 00, 82 568 59 01 
www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
ul. Szpitalna 48 , 22-100 Chełm
tel. 82 565 34 21
www.pssechelm.pl 

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie
ul. H. Sienkiewicza 20, 22-100 Chełm
tel. 82 562 94 28

Prokuratura Rejonowa w Chełmie
ul. H. Sienkiewicza 20, 22-100 Chełm
tel. 82 562 94 29

Przejście graniczne w Dorohusku:
drogowe 82 566 11 55,
kolejowe 82 566 10 07

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Wydział Spraw Terenowych II w Chełmie
ul. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm  tel. 82   560 51 60
fax. 82 560 51 67 / 563 17 45
www.lublin.rdos.gov.pl

Starostwo Powiatowe
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 562 75 01

Sąd Rejonowy w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16 (budynek główny)
oraz Pl. Kościuszki 3,  22-100 Chełm
www.chelm.sr.gov.pl
Lista tłumaczy przysięgłych

Straż Graniczna Dorohusk
tel. 82 566 62 00

Straż Miejska
ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
tel. 82 564 96 60, 82 564 96 70
Dyżurny Straży Miejskiej 986

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65,
tel.82 565 20 70,  82 565 22 23,
fax 82 565 22 54,
 www.chelm.pl, e-mail:info@chelm.pl

Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 562 76 00
www.lublin.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Delegatura w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563-02-08
www.lubelskie.pl

Urząd Skarbowy w Chełmie
ul. Obłońska 20a, 22-100 Chełm
tel. 82 565 02 01 do 08

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie
ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełm
tel. 82 563 19 43
www.stat.gov.pl/lublin/

Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel./fax 82 563 01 53
www.stat.gov.pl/lublin/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 565 59 72
www.wkz.lublin.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8, 22-100 Chełm
tel. 82 565 34 50

Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z/s w Chełmie 
ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm  tel. 82 540 69 60

Gminy w Internecie

Podobne artykuły

Skip to content