Home Informacje praktyczne Wyższe uczelnie

Wyższe uczelnie

by it_chelm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Pocztowa 54,
tel./fax 82 565 88 94, 82 565 88 95
 www.pwsz.chelm.pl.
e-mail:rektorat@pwsz.chelm.pl 
(filologia polska, angielska, germańska, matematyka z informatyką,nauczanie matematyki, historia, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, elektrotechnika)

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Chełmie,
ul. Szpitalna 50, tel. 82 563 18 00, 82 563 24 97
www.chelm.janski.edu.pl,
e-mail dziekanat@chelm.janski.edu.pl
(zarządzanie, pielęgniarstwo, socjologia, gospodarka przestrzenna)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej,
ul. Hrubieszowska 102
tel. 82 560 31 11, 82 560 40 50, 
www.wssm.pl
e-mail: poczta@wssm.pl
(zarządzanie projektami Unii Europejskiej administracja publiczna i gospodarcza,obsługa ruchu granicznego)

Podobne artykuły

Skip to content