Home Co warto zobaczyć Atrakcje przyrodnicze

Atrakcje przyrodnicze

by it_chelm

Poleski Park Narodowy

zlokalizowany  jest na na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Powstał 1 maja 1990 r. na powierzchni 4813,35 ha. Po powiększeniu w 1994 r. obejmuje obecnie powierzchnię 9647,73 ha. Ten ciekawy obiekt przyrodniczy stanowi najbardziej wysuniętą na południowy wschód w Europie miniaturę tundry i lasotundry. Powstał na bazie rezerwatów torfowiskowych „Durne Bagno”, „Jezioro Moszne”, „Jezioro Długie”, „Torfowisko Orłowskie” i „Bagno Bubnów”. Charakterystycznymi formacjami roślinnymi są różnorodne torfowiska (niskie, przejściowe i wysokie). Szczególną osobliwością parku są torfowiska przejściowe, powstałe w wyniku zarastania zbiorników wodnych, z utrzymującą się masą roślinną tworzącą kożuch zwany „spleją”. Interesujące są również lasy, z reguły ubogie bory sosnowe oraz podtapiane wodą olsy. Licznie występują zbiorowiska wodne i szuwarowe. W PPN stwierdzono występowanie 928 gatunków roślin naczyniowych, wśród których występuje:140 gatunków roślin północnych (m. in. brzoza niska, wierzby lapońska i borówkolistna, turzyce strunowa, bagienna i torfowa, gnidosz królewski, rosiczka długolistna) oraz 25 gatunków roślin atlantyckich (m.in. wywłócznik skrętoległy, wąkrota zwyczajna i aldrowanda pęcherzykowata). 60 gatunków roślin jest objętych ochroną prawną. W wodach parku żyje 18 gatunków ryb z niezwykle rzadką strzeblą przekopową oraz 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów (na szczególną uwagę zasługujążółwie). Większość spotykanych w obrębie parku ptaków związana jest z siedliskami podmokłymi i wodnymi. Do najcenniejszych należą m. in.: orzeł przedni, puchacz, orlik krzykliwy, błotniak zbożowy i łąkowy, żuraw, wodniczka i remiz. W PPN żyje również 35 gatunków ssaków (m.in.łoś, wydra, bóbr, gronostaj, smużka i nietoperz – karlik większy, znany z nielicznych stanowisk na Lubelszczyźnie. Poznanie walorów parku umożliwiają: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Załuczu Starym oraz ścieżki dydaktyczne:   „Dąb Dominik”, „Spławy” i „Perehod”.

Poleski Park Narodowy, 
22-234 Urszulin 
ul. Lubelska 3a
tel. 82 571 30 71, 82 571 30 72
http://www.poleskipn.pl/
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl

Muzeum Poleskiego Parku 
Załucze Stare
22-234 Urszulin
tel. 82 571 31 99

Podobne artykuły

Skip to content