Home Co warto zobaczyć Muzeum Ziemi Chełmskiej

Muzeum Ziemi Chełmskiej

by it_chelm

W trakcie zwiedzania miasta można wydatnie rozszerzyć wiedzę na temat historii Chełma i ziemi chełmskiej odwiedzając MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Ta zasłużona placówka wywodzi swoją historię od Muzeum Ziemi Chełmskiej, powstałego w 1919 r. przy Gimnazjum Państwowym im. Stefana Czarnieckiego z inicjatywy dyrektora tej placówki i zasłużonego działacza społecznego Wiktora Ambroziewicza. Podstawą zbiorów powołanej za zgodą władz państwowych placówki były ocalałe eksponaty funkcjonującego od 1879 r. rosyjskiego Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego, instytucji powołanej w celach rusyfikacji ziemi chełmskiej, bowiem gromadzone w nim materiały miały udowodnić odwieczny związek Chełma z Rusią i prawosławiem. Formalnie Muzeum podlegało Prawosławnemu Bractwu Bogurodzicy, kierowanemu przez znanego z antypolskiej postawy biskupa Eulogiusza.

Po wybuchu I wojny światowej i ewakuacji rosyjskich instytucji, Muzeum uległo likwidacji, a większość eksponatów wywiezione w głąb Rosji. Działającym w okresie międzywojennym Muzeum Ziemi Chełmskiej opiekowali się głównie nauczyciele. Szczególne zasługi w porządkowaniu i gromadzeniu zbiorów obok Wiktora Ambroziewicza wnieśli: Jadwiga Graff-Chrząszczęwska, Jadwiga Jędrzejewska-Sowińska, Kazimierz Janczykowski i Marian Jumborski. Dzięki ich zaangażowaniu zgromadzono bogate zbiory eksponatów archeologicznych, historycznych, etnograficznych i przyrodniczych.

Najcenniejszym zabytkiem był grób neolityczny, odkryty w 1934 r. w Poniatówce, miejscowości w okolicach Wojsławic. Niestety większość zbiorów została rozgrabiona lub zniszczona w okresie II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy Muzeum, które początkowo funkcjonowało w ramach dawnych struktur organizacyjnych. W 1949 r. placówka została upaństwowiona. Organizatorem i kustoszem nowego Muzeum został Kazimierz Janczykowski. Początkowo obiekt funkcjonował jako oddział Muzeum Okręgowego w Lublinie, jednak po utworzeniu województwa chełmskiego, został samodzielnym Muzeum Okręgowym. Po reformie administracyjnej w 1999 r. nosiło nazwę Muzeum Chełmskie. Od roku 2009  funkcjonuje pod nazwą  Muzeum Ziemi Chełmskiej im.  Wiktora Ambroziewicza jako Samorządowa Instytucja   Kultury Miasta Chełm.    

Obok przekształceń instytucjonalnych, Muzeum w okresie powojennym gromadziło coraz bardziej liczne zbiory. Na potrzeby magazynowania i eksponowania nowych nabytków placówce przekazano kilka budynków na terenie miasta.

Zbiory Muzeum obejmują ponad 20 tysięcy eksponatów podzielonych na działy merytoryczne mieszczące się w czterech budynkach. Niezwykle interesująca jest kolekcja numizmatów a także polskiego malarstwa portretowego z XIX wieku. To głównie portrety osób związanych z ziemią chełmską.

Ważnym i chętnie oglądanym działem jest etnografia, prezentująca m.in. wyroby rzemiosła artystycznego twórców regionu chełmskiego.

W ramach Muzeum Ziemi Chełmskiej funkcjonuje GALERIA 72, gromadząca nowoczesne malarstwo konstruktywistyczne, operujące wyrafinowaną metaforą i abstrakcją geometryczną. Zbiory chełmskie z zakresu tej hermetycznej i wyjątkowej sztuki należą do największych w Europie.

Muzeum  Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
ul. Lubelska 55 
tel.  82 565 26 93, fax. 82 564 05 70 
e-mail:  biuro@mzch.pl
www.mzch.pl

Dział Historii i Przyrody – budynek przy ulicy Lubelskiej 57
(dawny zespół kamieniczek mieszczańskich z połowy XIX wieku) 
tel.  82 565-05-70 
wystawy stałe: historyczna, przyrodnicza.

Dział Sztuki Współczesnej i Galeria 72, dyrekcja – budynek przy ulicy Lubelskiej 55 
(dawne Kolegium Pijarów z I połowy XVIII w.) –
tel. 82 565-26-93 
wystawa stała: sztuki współczesnej oraz wystawy czasowe.

Dział Sztuki Ziemi Chełmskiej  – budynek przy ulicy Świętego Mikołaja 4
(dawny kościół unicki p.w. św. Mikołaja) 
tel. 82 564-02-12. 
wystawy czasowe: sztuki dawnej, sala koncertowa.

Dział Archeologii i Etnografii – budynek przy ulicy Lubelskiej 56a
(dawna drukarnia „Zwierciadło”) –
tel. 82 564-01-01 
wystawy czasowe: archeologiczne i etnograficzne.

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających
poniedziałek: nieczynne 
wtorek – piątek: 10.00 – 16.00
sobota – niedziela: 12.00 – 16.00

Cennik opłat >> 

Więcej informacji o wystawach>>

Podobne artykuły

Skip to content