Magistrat

by it_chelm

Jednym z ciekawszych budynków powstałych w okresie międzywojennym jest obiekt usytuowany przy ul. Lubelskiej 63, zwany popularnie MAGISTRATEM.

Powstał w latach 1926-1927 z inicjatywy chełmskich władz samorządowych, głównie z przeznaczeniem na siedzibę urzędów magistrackich i rady miejskiej. Według planów miał być również domem dochodowym (część pomieszczeń miały zająć sklepy) i stanowił w okresie międzywojennym jedyną tego rodzaju inwestycją na obszarze województwa lubelskiego.

Budowla składa się z dwóch skrzydeł, połączonych w kształt litery L. Część usytuowana przy ul. Lubelskiej do dzisiaj pełni rolę siedziby władz miasta i została rozbudowana w latach 70-tych. Skrzydło położone przy ul. Strażackiej, mieszczące obecnie kino „Zorza”, zostało zaplanowane na Teatr Miejski. Trudności z wykończeniem obiektu, zmusiły Radę Miejską do przekazania go w ręce prywatne w formie dzierżawy, stąd od 1929 r. funkcjonowało w skrzydle kino, w różnych okresach noszące nazwy: „Wersal”, „Ton” i „Tęcza”.

Taką rolę ta część obiektu pełni do dzisiaj. Obecnie funkcjonuje tutaj kino „Zorza”. W części narożnej budynku mieści się również Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. Cała budowla została zaprojektowana w stylu neorenesansowym, częściowo zatartym w wyniku licznych remontów, szczególnie w części mieszczącej kino. O pierwotnym kształcie świadczą attyki, wieńczące do dzisiaj główną cześć budynku.

Podobne artykuły

Skip to content